ບັນຫາ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ການຮັບມືໃນວຽກງານການສຶກສາ ໃນປັດຈຸບັນ

More
3 months 2 weeks ago #31 by sioudomphan
ທ່ານຄິດວ່າບັນຫາ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ການຮັບມືໃນວຽກງານການສຶກສາ (ການຮຽນ-ການສອນ) ໃນປັດຈຸບັນມີຄືແນວໃດ?

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
3 months 2 weeks ago #34 by siphantong1771985
ການສຶກສາ ກັບ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານຕ້ອງຄວບຄູ່ກັນ 

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
3 months 2 weeks ago #43 by phavone
ການປະລະແລະ ຂາດວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງນສ ຕ້ອງປັບປຸງຫລັກສູດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງຕະຫຼາດແຮງງານຮອງຮັບສອດຄ່ອງກັບສະພາບເສດຖະກິິດໃນຍຸກປະຈຸບັນ

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Time to create page: 0.043 seconds