This image for Image Layouts addon

ມີສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ສີ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຄົບຊຸດ

ຄສບ ມີສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ສີ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຄົບຊຸດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານທຽບເທົ່າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ
ລາຍລະອຽດ
This image for Image Layouts addon

ຄູອາຈານສອນທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

ຄູອາຈານສອນປະຈຳໃນຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກະ ຄສບ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຮຽນຈົບຈາກຕ່າງປະເທດເຊັ່ນ
ລາຍລະອຽດ

ມີຫຼັກສູດ, ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈໃນຂະແໜງວິທະຍາສາດສັງຄົມທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ

ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສຶກສາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈໃນ
ລາຍລະອຽດ
This image for Image Layouts addon

ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບຫຼັງຈາກຮຽນຈົບຈາກ ຄສບ

ສາມາດສະໝັກເຮັດວຽກນໍາອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມສາຂາວິຊາສະເພາະ, ຫຼື ສາມາດປະກອບທຸລະກິດສ່ວນຕົວ, ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ສັງຄົມຍັງມີຕ້ອງການ ບຸກຄະລາກອນທີ່ຮຽນຈົບໃນບັນດາຫຼັກສູດຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍ .ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບປະລິນຍາໂທໄປແລ້ວສາມາດນໍາເອົາຄວາມຮູ້ໄປໃຊ້ເປັນພື້ນຖານໃນການໄປຮຽນຕໍ່ລະດັບປະລິນຍາປະລິນຍາເອກຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້.
ລາຍລະອຽດ
This image for Image Layouts addon

ສະໝັກເຂົ້າຮຽນໃນຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ-ປະລິນຍາເອກ

ຕາມຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍເງື່ອນໄຂການຮັບເອົານັກສຶກສາທີ່ທາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດວາງອອກ. ນັກສຶກສາຈະຕ້ອງສຳເລັດການສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາຕີໃນສາຂາວິຊາເສດຖະສາດ ແລະ ສາຂາວິຊາອື່ນໆໂດຍມີຄະແນນສະເລ່ຍສະສົມ 3.00 ຂຶ້ນໄປ. 
ລາຍລະອຽດ
This image for Image Layouts addon

ກ່ຽວກັບພະແນກການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ

ພະແນກການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະບໍດີ ໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃນລະດັບປະລິນຍາໂທ, ແລະ ປະລິນຍາເອກຂອງ ຄສບ. ອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ການຮຽນ-ການສອນ, ປະສານສົມທົບລະຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ
ລາຍລະອຽດ
This image for Image Layouts addon

ຕິດຕໍ່ພະແນກການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ

Non quam lacus suspendisse faucibus interdum posuere lorem ipsum. Ultricies integer quis auctor elit sed vulputate. Pellentesque
Learn More
This image for Image Layouts addon

ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳ

Non quam lacus suspendisse faucibus interdum posuere lorem ipsum. Non quam lacus suspendisse faucibus interdum posuere lorem ipsum.
Learn More
This image for Image Layouts addon

Introducing
IMAGE LAYOUTS ADDON

Non quam lacus suspendisse faucibus interdum posuere lorem ipsum. Ultricies integer quis auctor elit sed vulputate. Pellentesque eu tincidunt tortor aliquam nulla facilisi cras. Consectetur purus ut faucibus pulvinar elementum integer. Nunc non blandit massa enim nec. Et tortor consequat id porta nibh venenatis.
ລາຍລະອຽດ

Main Menu