ອຈ. ປອ ບົວສອນ ແສງສຸລິວົງ

ລະດັບການສຶກສາ: ຈົບປະລິນຍາເອກ, ສາຂາ ເສດຖະສາດ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ກຽວໂຕ

ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

Main Menu