ອຈ. ປອ ເກື່ອງຄຳ ສີແສງນາມ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ: ເສດຖະສາດທົ່ວໄປ

ລະດັບການສຶກສາ: ຈົບປະລິນຍາເອກ, ສາຂາ ເສດຖະສາດ

ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ໄຊຕາມະ ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ

Main Menu