ອຈ. ປທ ທັດນິຍົມ ສຸກສອນ

ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ ເສດຖະສາດ

 • ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທັດ​ນິ​ຍົມ ສຸກ​ສອນ
 • Assoc. Prof.
 • E-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    ເບີໂທຕິດຕໍ່: 56599352
 • ວັນເດືອນປີເກີດ: 23/1/1977 ບ້ານ, ສີ​ໄຄ​ທົ່ງ ເມືອງ, ສີ​ໂຄດ​ຕະ​ບອງ               ແຂວງ, ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ
 • ວັນເດືອນປີສັງກັດລັດ: 1/10/1998
 • ລະດັບການສຶກສາ: ມ.ປາຍ
 • ປະລິນຍາເອກ: 
 • ຈົບປະລິນຍາໂທ: ເສດ​ຖະ​ສາດ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ນະ​ໂຍ​ບາຍ
 • ຈົບປະລິນຍາຕີ: ຄູ​ຄະ​ນິດ​ສາດ
 • ຕຳແໜ່ງສາຍລັດ: ​ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າພາກວິ​ຊາ​ເສດ​ຖະ​ສາດ
 • ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ພາກວິ​ຊາ​ເສດ​ຖະ​ສາດ, ຄະ​ນະ​ເສດ​ຖະ​ສາດ​ແລະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທຸ​ລະ​ກິດ
 •  ວິຊາທີ່ສອນ.
 1. 1. ເສດ​ຖະ​ສາດ​ພູມ​ມີ​ພາກ  ( Regional Economics )
 2. ເສດ​ຖະ​ສາດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ ແລະ​ ເມືອງ ( Rural and Urban Economics )
 3. ​ງົບ​ປະ​ມານ​ພາກ​ລັດ ( Public Budget )
 4. ການວ​າງ​ແຜນພັດ​ທະ​ນາ ( Development Planning )

 

 • ຜົນງານການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ປະຈຸບັນ.

 

 1. The Impact of New Economic Mechanism and Public Investment Policies 

      on Poverty Reduction in Lao PDR

 1. ປັດ​ໄຈ​ທີ່​ມີ​ຜົນ​ຕໍ່​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຂອງ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່​ຽວ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ​ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ ທີ່​ເຂົ້າ​ມາ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນ ສ​ປ​ປ​ລາວ
 2. ການພົວພັນການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານຂອງພາກລັດຕໍ່ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກໃນປະເທດ CLMV

 

 • ຫົວຂໍ້ທີ່ສົນໃຈໃນການຄົ້ນຄວ້າ.

 

 1. ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊົນ​ນະ​ບົດ 
 2. ການ​ພັດ​ທະ​ນາຕົວເມືອງ
 3. ການ​ພັດ​ທະ​ນາການສົ່ງອອກ 

Main Menu