ອຈ.ປທ. ຄຳພັນ ພົມມາຈັນ

ຮອງຄະນະບໍດີ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລີຫານທຸລະກິດ

 

 • ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ອຈ ປທ ຄໍາພັນ ພົມມາຈັນ
 • E-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                      
 • ເບີໂທຕິດຕໍ່: 020 22448229
 • ວັນເດືອນປີເກີດ: 19/4/1966, ບ້ານນາສ້ານ, ເມືອງຫົງສາ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ
 • ວັນເດືອນປີສັງກັດລັດ: 1/9/1985 
 •  ລະດັບການສຶກສາ: ມໍ 3
 • ຈົບປະລິນຍາໂທ: ສົກສຶກສາ: 2009-2010 ສາຂາ: ເສດຖະສາດພັດທະນາ ແລະ ການວາງແຜນ (ປະເທດລາວ)
 • ຈົບປະລິນຍາຕີ: ສົກສຶກສາ: 1991-1992 ຄະນິດສາດ ແລະ ຟິຊິກສາດ (ປະເທດລາວ)
 • ຈົບສ້າງຄູຊັ້ນກາງ: ສົກສຶກສາ: 1984-1985 ສາຍທຳມະຊາດ (ປະເທດລາວ)
 • ຕຳແໜ່ງສາຍລັດ: ຫົວໜ້າພະແນກຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມ ຄສບ
 • ຕຳແໜ່ງສາຍພັກ: ປະທານກວດກາຄະນະພັກຮາກຖານ ຄສບ
 • ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ (ມຊ )
 • ວິຊາທີ່ສອນ.
 1. ຄະນິດສາດສໍາລັບເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ (ປະລິນຍາຕີ)
 2. ເສດຖະສາດຈຸລະພາກ 1 ແລະ 2 (ປະລິນຍາຕີ)
 3. ການເງິນ ແລະ ນະໂຍບາຍຊົນນະບົດ (ປະລິນຍາຕີ)
 4. ເສດຖະສາດແຮງງານ (ປະລິນຍາຕີ)
 5. ການພັດທະນາຕະຫຼາດການເງິນຊົນນະບົດໃນອາຊີ (ປະລິນຍາໂທ)
 6. ການວິເຄາະຕະຫຼາດແຮງງານ (ປະລິນຍາໂທ)   
 • ຜົນງານການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ປະຈຸບັນ.
 1. ສຶກສາຜົນກະທົບຂອງໂຄງການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາຂອງບໍລິສັດອາຊຽນນິເວດມະຫາຊົນຈໍາກັດ ຕໍ່ກັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນເມືອງຫີນເຫີບ ແຂວງວຽງຈັນ
 2. ສຶກສາການຫັນໄປສູ່ເສດຖະກິດສັງຄົມນິຍົມແບບ ສປ ຈີນ
 3. ສຶກສາຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ການບໍລິຫານຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງທຸລະກິດຂີ້ເຫຍື້ອໃນເຂດເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 4. ການສ້າງລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນຕິດພັນກັບການພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃນ ສປປ ລາວ

Main Menu