ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຮ່ວມກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລໂຕກຽວ (ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ) ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນຜົນການຄົ້ນຄວ້າ

ໃນວັນທີ 07/03/2023 ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຮ່ວມກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລໂຕກຽວ (ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ) ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ Lao-Japan Policy Research Forum

Towards the Lao Model of Inclusive, Resilient, and Sustainable Development ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມລາວພລາຊ່າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໃນງານດັ່ງກ່າວໂດຍ ທ່ານ ພູທະນູເພັດ ໄຊສົມບັດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ທ່ານ Kobayashi Ken-Ichi ເອກອັດຄະລັດຖະທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈຳ ສປປ ລາວ, ທ່ານ Nagase Toshio ຕາງໜ້າອົງການ JICA ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ສາດສະດາອາຈານ Toshiro Nishizawa ມະຫາວິທະຍາໄລໂຕກຽວ, ທ່ານ ສາດສະດາອາຈານ ປອ ພູເພັດ ກ້ຽວພິລາວົງ ຄະນະບໍດີຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ,ມຊ ພ້ອມດ້ວຍຄູອາຈານ, ແລະ ນັກຄົ້ນຄົວ້າ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖານບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ 

 

Lao-Japan Policy Research Forum

Towards the Lao Model of Inclusive, Resilient and Sustainable Development

jointly organized by

Faculty of Economics and Business Management (FEB), National University of Laos (NUoL)

and

Graduate School of Public Policy (GraSPP), The University of Tokyo

supported by

Toshiba International Foundation

on 7 March 2023

at Grand Ballroom, Lao Phaza Hotel

Lao PDR has managed to minimize damage to human lives amid the COVID-19 pandemic but remains in pandemic-caused economic recessions. Before the COVID-19 pandemic, despite its structural disadvantages and weaknesses, the Lao economy rapidly grew thanks to foreign direct investment in the natural resources sector. However, accelerated growth in the last decade has been accompanied by an increasing dependence on the capital-intensive natural resources sectors and heightened vulnerabilities in the fiscal and external sectors. Concerns persist about environmental impacts and natural disaster damages. Infrastructure still needs to be developed, particularly in rural areas. The government is faced with challenges in attracting a wider range of foreign investors due to such constraints as a limited labor pool, a small domestic market, and ongoing problems with the business environment.

These ongoing challenges facing Lao PDR remind policymakers of the importance of enhancing the economy’s resilience to various adversities as well as the need to create their own socio-economic development model with emphasis on inclusiveness, resilience, and sustainability (“the Lao model of inclusive, resilient and sustainable development”).

Agenda

8:30-9:00

Registration

9:00-9:30

Opening and welcome remarks

Phouphet Kyophilavong, Professor, Dean of the Faculty of Economics and Business Management, National University of Laos

 

Toshiro Nishizawa, Professor, Graduate School of Public Policy, The University of Tokyo

9:30-10:00

Guest remarks

Kobayashi Ken-Ichi, Ambassador of Japan in Lao PDR

 

Nagase Toshio, Japan International Cooperation Agency (JICA) Laos Chief Resident Representative

 

10:00-10:15

Keynote address

Phouthanouphet Saysombath, Vice Minister of Finance (TBC)

 

 

10:15-10:30

 

  Photo session and break

10:30-11:10

Session 1: Challenges facing Laos and a way forward

 

“The Lao economy: The key challenges and some suggestions”

Phouphet Kyophilavong, Dean of the Faculty of Economics and Business Management, National University of Laos

 

“Rationale for the Lao model of inclusive, resilient and sustainable development”

Toshiro Nishizawa, Professor, Graduate School of Public Policy, The University of Tokyo

11:10-12:10

Session 2: Policy agenda

 

“Building Back Better from Disasters: Lessons from Japanese Experiences”

Toshihisa Toyoda, Professor Emeritus, Kobe University

 

“Impact of RECP: CGE Simulations”

Ken Itakura, Professor, Faculty of Economics, Nagoya City University

12:00-13:30

Lunch

13:30-15:00

Session 3: Growth potential

 

“Dynamic Relationship between Services Trade and Economic Growth in Lao PDR”

Bounthone Soukavong, Lecturer, Faculty of Economics and Business Management, National University of Laos

 

“The Effect of the ASEAN Export to the United States (US) during the Trade Tension between the US and China”

Bounlerth Vannalath, Associate Professor, Faculty of Economics and Business Management, National University of Laos

 

“Human Resource Development in Lao PDR: Challenges in

Skills and Education”

Viriyasack Sisouphanthong, Associate Professor, Faculty of Economics and Business Management, National University of Laos

 

“Monetary Policy, Exchange rate and inflation in Lao PDR”

Khaysy Srithilat, Lecturer, Faculty of Economics and Business Management, National University of Laos

15:00-15:20

Break

15:20-16:00

Panel discussion

 

Moderators: Phouphet Kyophilavong and Toshiro Nishizawa

All the speakers

16:00-16:10

Closing remarks

Phouphet Kyophilavong and Toshiro Nishizawa

 

 

 

 

Toshiba International Foundation (TIFO), a public interest incorporated foundation, provides the Faculty of Economics and Business Management, National University of Laos with financial support to co-host this workshop under the name of “Lao-Japan Policy Research Forum: Towards the Lao Model of Inclusive, Resilient and Sustainable Development.”

 

Main Menu