ຮສ. ປອ ວິຣິຍະສັກ ສີສຸພັນທອງ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ: ເສດຖະສາດນຳໃຊ້

ລະດັບການສຶກສາ: ຈົບປະລິນຍາເອກ, ສາຂາ ເສດຖະສາດ

ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ກຽວໂຕ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

Main Menu