ອາຈານທີ່ປຶກສາ ປະລິນຍາໂທ ສົກຮຽນ 2023-2024

 
ລາຍຊື່ ຄຸທີ່ປຶກສາປະລິນຍາໂທ
    ລາຍຊື່ ຄູຊ່ວຍທີ່ປຶກສາ
ລ/ດ
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ
  ລ/ດ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ
1   1 ອຈ.ປທ. ນາງ ທັດນິຍົມ ສຸກສອນ
2   2 ອຈ.ປທ. ນາງ ນີວັນ ສາຍນາວົງ
3   3 ອຈ.ປທ. ນາງ ອານິຕາ ພົມມະຫາໄຊ
4   4 ອຈ.ປທ. ນາງ ກ້ຽງຄຳ ຄຳວິລາວັນ
5   5 ອຈ.ປທ. ໄວຍົດ ຫຼຽນປະເສີດ
6   6 ອຈ.ປທ. ວິລະໄຊ ພອນແກ້ວ
7   7 ອຈ.ປທ. ຄຳພັນ ພົມມະຈັນ
8   8 ອຈ.ປທ. ນາງ ວາດສະໜາ ເດດລືໄຊ
9   9 ອຈ.ປທ. ທະນູໄຊ ວໍລະວົງ
10
ຮສ. ຄໍຳນິກອນ ສີປະເສີດ
  10 ອຈ.ປທ. ໂພຄໍາ ພົມມະວົງ
11   11 ອຈ.ປທ. ນາງ ຂັນປະທີບ ເທບພະວົງສາ
12
ຮສ. ກ້າ ໄຟດ່າງລໍເບຣຍຢາວ
  12 ອຈ.ປທ. ນາງ ພອນເພັດ ມີແພງລາວັນ
13   13 ອຈ.ປທ. ນາງ ຈັນປະເສີດ ວົງພູທອນ
14   14 ອຈ.ປທ. ພູທອນ ສິງຫາລາດ
15   15 ອຈ.ປທ. ຄໍາໂກ້ ຈັນທະຣັງມາ
16   16 ອຈ.ປທ. ນາງ ນິດດາວອນ ວົງສະຫງ່າ
17   17 ອຈ.ປທ. ນາງ ວິໄລຢາດ ວົງດາລາ
18   18 ອຈ.ປທ. ນາງ ພອນອະໄພ ໄຊຍະວົງ
19   19 ອຈ.ປທ. ນາງ ນ້ອຍພູວັນ ສີອາໄພ
20   20 ອຈ.ປທ. ສີທະນົນໄຊ ຊ້າງໄຊຍະສານ
21   21 ອຈ.ປທ. ວອນສີ ດວງຕີ
22   22 ອຈ.ປທ. ນາງ ແກ້ວລັດດາ ຫຼຽນປະເສີດ
23   23 ອຈ.ປທ. ນາງ ລິນດາຣາ ວົງພະຈັນ
24
ຮສ. ຄໍາເຜີຍ ພົມມະຈັນ
  24 ອຈ.ປທ. ວິລະພັນ ຈັນທະລັງມາ
25
ຮສ. ໂພສີ ທິບດາວັນ
  25 ອຈ.ປທ. ນາງ ຈິນດາລັກ ຖິ່ນໄພສົນ
26
ສຈ.ປອ. ຄໍາລືຊາ ນວນສະຫວັນ
  26 ອຈ.ປທ. ນາງ ສຸດສາຄອນ ລັດດາວົງ
27
ຮສ.ປອ. ໂພສີ ຈັນມິ່ງ
  27 ອຈ.ປທ. ບັນຖົມ ມະນີລັດ
28   28 ອຈ.ປທ. ໝອນທອງ ບົວແສງທອງ
29
ອຈ.ປອ. ນາງ ສາຍຄຳ ພົງສະຫວັດ
  29 ອຈ.ປທ. ສຸກວັນຄອນ ເລືອງມີໄຊ
30   30 ອຈ.ປທ. ນາງ ພຸດສະດີ ຈູມມະລີ
31   31 ອຈ.ປທ. ນາງ ລຳພູ ບຸນວິໄລ
32   32 ອຈ.ປທ. ນາງ ທະວີພອນ ອິນທະເກສອນ
33
ປອ. ສົມວິໄຊ ຈັນທະວົງ
  33 ອຈ.ປທ. ນາງ ສີລິຈັນ ພົມມະສານ
34
ປອ. ສີຊົມພູ ສິງດາລາ
  34 ອຈ.ປທ. ນາງ ສຸນີລັກ ທຳມະວົງ

Main Menu